Cjenik

1.  DNEVNA DOZVOLA – 120 kn

•  60 kn – dozvola

•  60 kn – ekologija

2.  GODIŠNJA DOZVOLA – 900 kn

•  400 kn – dozvola

•  400 kn – ekologija

•  100 kn članarina

•  400 kn upisnina za novog člana